Bøilerehauge Begravelse

Borgerlig begravelse

Begravelse uden kirke

Ønsker I en borgerlig begravelse, varetager Bøilerehauge begravelse også dette. Sorgen og de praktiske opgaver fylder det samme, uanset begravelsens form. Og vores respekt for jeres ønsker er i centrum. Vi kender muligheder og krav i forbindelse med en borgerlig begravelse – og giver jer al den personlige rådgivning og støtte, som skal til.

Flere muligheder

Den borgerlige begravelse byder på flere muligheder end den folkekirkelige, men har ingen faste ritualer.
Typisk bliver der holdt en højtidelighed i et kapel eller i hjemmet, men andre steder er også mulige. Vi bidrager gerne med vores erfaring og giver et pålideligt tilbud på gennemførelsen af de praktiske ting, som vi også gerne koordinerer.

Ofte indeholder ceremonien musik, digte, mindetaler, men igen: Mange muligheder er åbne. De efterladte kan selv sammensætte forløbet – i overensstemmelse med afdødes ønsker, eller som de mener, afdøde ville have ønsket det.

Kirkegårdskapellet

På Assistenskirkegården ligger Kirkegårdskapellet, der blev opført efter tegninger af arkitekt Axel Jakobsen og indviet den 12. oktober 1939.  Alle trossamfund er velkomne til at benytte kapellet.