Bøilerehauge Begravelse

Husk ...

Måske skal du afmelde eller orientere …

 

 • Telefon
 • TV/Medie-licens
 • Avis
 • Lejlighed
 • Hjemmehjælp
 • Madordning
 • Vinduespudser
 • Forsikringer
 • Private pensionsforsikringer
 • Foreningsmedlemskab
 • Betalingsservice i banken
 • El-forsyningen
 • Fjernvarme/gas
 • Olielevering
 • Læge/tandlæge
 • Leje af TV m.m.
 • Antenneforening
 • Hjælpemidler – kommunen henter

Vær specielt opmærksom på…


Opsigelse af lejlighed.
Skal ske skriftlig. Boet betaler for forbrug indtil aflevering af lejligheden.

Husdyr.
Skal afleveres til internat eller dyrlæge.

Skifteret.
De vil hurtigt modtage en skriftlig indkaldelse til møde i skifteretten.
Information findes på www.domstol.dk

Pension.
Kontakt BorgerServiceCenter i din kommune.

Efter begravelsen...
Omregistrering af bil, båd m.m. Ændre skattekort. Kontakt forsikringsselskab.
Overførsel af konti. Husk Skifteretsattest. Mulighed for efterlevelsespension.