Bøilerehauge Begravelse

Links

Alt samlet her...

Her er en række links, som – ud over samtale med præst, bedemand, familie og venner
– kan hjælpe på vej med at få din sorg bearbejdet.

Der er også links med praktiske informationer.


 

Begravelse Danmark
www.begravelsedanmark.dk​

Folkekirken
www.folkekirken.dk

Elysium Begravelsesopsparing
www.elysium.dk

Ret & Råd
www.ret-raad.dk

Kirkeministeriet
www.km.dk

Ældresagen
www.aeldresagen.dk

Afdøde.dk
www.afdoede.dk

Kræftens Bekæmpelse
www.cancer.dk

Nekrologen
www.nekrologen.dk


FORBRUGERKLAGER
- der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000

E-mail: kfst@kfst.dk
www.kfst.dk

Landsforeningen for efterladte efter selvmord
www.efterladte.dk

Forældreforeningen Vi har mistet et barn
www.mistetbarn.dk

Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød
www.spaedbarnsdoed.dk

Skifteret
www.domstol.dk

Odense Skifteret
www.domstol.dk/odense/hvor/skifteret

Odense kommune (begravelseshjælp)
www.odense.dk/borger/borgerservice

Find dit sogn
www.sogn.dk

Sletning af afdødes Facebook profil
www.facebook.com