Bøilerehauge Begravelse

Priser

Overskuelighed og gennemsigtighed

Hos Bøilerehauge begravelse bestræber vi os på at gøre prisgennemsigtigheden størst mulig. Når vi har aftalt begravelsens indhold og givet en pris, skal du ikke spekulere på, om der kommer ekstraregninger.

Vi har ikke tillæg for aften- eller weekendarbejde. Vi afholder de nødvendige møder – ikke blot det, du har betalt for. Vi har heller ikke tillæg for fremvisning af afdøde i kapel, ej heller for udsyngning, ligesom vi heller ikke har tillæg for afholdelse af borgerlig højtidelighed.

Overblik og ordholdenhed

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få udarbejdet et overslag på de samlede udgifter, som er aktuelle i præcis din situation. I forbindelse med en samtale vil vi altid udarbejde et skriftligt overslag, så du er sikker på, hvad der er aftalt. Vi undersøger desuden alle muligheder for begravelseshjælp til boet.

De samlede udgifter til en bisættelse eller begravelse er sammensat af flere elementer med adskillige valgmuligheder. Udgifterne kan opdeles i:
 

  • Bedemandens ydelser (kiste, honorar m.m.)
  • Bestillingsopgaver hos andre leverandører (blomster, gravsten m.m.)
  • Leverancer fra det offentlige (kremering, kirkegård m.m.)

 

Priseksempler på begravelse og bisættelse

Eksempel 1


- Bisættelse fra Kirkegårdskapellet
- Dødsfald på OUH
- Udsyngning fra kapellet

Bedemandens ydelser

Hvid kiste 5.450
Kisteilægning og påklædning 870
Levering af kiste 630
Rustvognskørsel til kapel 940
Urne i nedbrydeligt materiale 820
Honorar 3.240
I alt 11.950

Eksempel 2


- Begravelse fra kirke i Odense
- Dødsfald i hjemmet
- Udsyngning fra hjemmet

Bedemandens ydelser

Hvid begravelseskiste 6.750
Kisteilægning og påklædning 870
Levering af kiste 630
Rustvognskørsel til kapel 940
Honorar 3.240
   
I alt 12.430

Eksempel 3


- Bisættelse fra kirke i Odense
- Dødsfald i hjemmet
- Udsyngning fra hjemmet

Bedemandens ydelser

Hvid kiste 5.450
Kisteilægning og påklædning 870
Levering af kiste 630
Rustvognskørsel til kapel 940
Rustvognskørsel fra kirke 940
Urne i nedbrydeligt materiale 820
Honorar 3.240
I alt 12.890

Udover bedemandens egne ydelser kan der komme udgifter til blomster, annoncering, gravsten og mindesamvær samt udgifter til kremering og kirkegård.