Bøilerehauge Begravelse

Tidsforløb

Tiden efter et dødsfald

1 Forberedelse

De fleste kontakter bedemanden straks efter dødsfaldet for at aftale en samtale. Måske har afdøde også selv givet udtryk for sine ønsker, f.eks. gennem en nedskreven ”sidste vilje”.

2 Samtale med bedemanden

Det er bedemandens opgave at skabe et overblik for de pårørende. Under samtalen sætter bedemanden sig ind i de pårørendes situation og tanker for bedst muligt at kunne give en betryggende og ærlig vejledning. Samtalen kan foregå i hjemmet hos de pårørende eller hos bedemanden.

3 Kontakt til præst

Bedemanden tager gerne kontakt til præst, kirke/kapel og kirkegård for at aftale et tidspunkt for højtideligheden, naturligvis med udgangspunkt i de pårørendes ønsker. Herefter kontakter præsten de pårørende for at aftale et møde mellem dem. Forløbet af højtideligheden skal aftales med præsten, f.eks. valg af salmer og evt. solistoptræden. Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan der i stedet afholdes en borgerlig begravelse fra et kapel uden præstens medvirken.

4 Udsyngning

Hvis afdøde befinder sig i sit eget hjem, kontakter sundhedspersonalet straks lægen, så der efter 6 timer kan skrives en dødsattest. Samtalen med bedemanden bliver det aftalt, hvornår ilægning i kisten og udsyngning til kapel skal ske. Udsyngningen kan gøres mere personlig ved at lægge et brev, et billede eller en blomst ned i kisten til afdøde.

5 Samtale med præst

Samtalen med præsten foregår hos de pårørende eller hos præsten.

6 Valg af gravsted

Bedemanden tager kontakt til graveren på den kirkegård, hvor familien ønsker gravsted. Familien kan derefter mødes med graveren for selv at udvælge det gravsted, som passer bedst. Det er vigtigt at vælge gravsted før højtideligheden, så blomsterne kan lægges på gravstedet.

7 Højtideligheden

Kisten bringes ind i kirken en time før højtideligheden starter. Her bliver den pyntet med blomster. Buketter og kranse lægges pænt op foran kisten, og alle blomsterkort samles i en kuvert til de pårørende. Når højtideligheden er ved at være færdig i kirken, kan man vælge at bære kisten ud til rustvognen, der kører til krematoriet eller til graven.

8 Nedsættelse af urnen

Urnen står klar på krematoriet nogle dage efter højtideligheden, og bedemanden kontakter de pårørende for at aftale, hvornår urnen skal nedsættes i gravstedet. Måske skal en gravsten eller plade være færdig, før urnen sættes ned. Bedemanden henter urnen på krematoriet og møder familien ved gravstedet. Vi har på forhånd anbragt et bånd på urnen, så familien selv kan sænke den ned.

9 Mødet i skifteretten

På baggrund af den dødsanmeldelse, som bedemanden laver, modtager de pårørende en mødeindkaldelse fra skifteretten. Hvis vi har aftalt, at der skal søges maksimal begravelseshjælp, skal der tages en kopi af skifteretsattesten, som sendes eller afleveres til BorgerServiceCentret i bopælskommunen.